Uw hulp

Er zijn verschillende mogelijkheden om mee te doen:

  • Een eenmalige bijdrage; iedere gift is welkom.
  • U kunt ook besluiten tot een regelmatige bijdrage, per maand, per kwartaal of per jaar.
  • Omdat de stichting een erkende liefdadige instelling (ANBI) is, kunt u ook een lijfrente toekennen voor een periode van minmaal vijf jaar. Het voordeel daarvan is dat de gift fiscaal volledig aftrekbaar is. Vraag hiervoor bij  sportschool Rob van der Hoorn of via de stichting naar het formulier ‘periodieke gift’.
Advertenties